برخی از مشتریان این گروه عبارتند از:

موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرساکلینیک درمان سوء مصرف مواد ققنوس


مرکز جامع توانبخشی امید


گروه سلامت بیومکانیکال اسکلتی- عضلانی پارسه (سبا پارسه)


شرکت آداک تجهیز پرتوپروفسور محمد فرجادگرافیست ساناز فلاحتیدکتر سعید صفاتیانمرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه تهرانجایزه طب اعتیاد ایزاماانجمن لوپوس ایراننوآوران صنعت کامپوزیت- قدیمسالن زیبایی شیما
تحهیزات دستگاه های ارزیابی بیومکانیالکلینیک درمان سوء مصرف مواد سپاس

شهراری منطقه 12 تهرانکلینیک درمان سوءمصرف مواد آفتاب مهرورزی
نمایندگی انحصاری شرکت LED ایتالیا بورقان الخلیج
کلینیک درمان سوء مصرف مواد سیب سبزنوآوران صنعت کامپوزیت - جدیدموسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا جدیدشرکت افرا موتورهنر خاقانیانجمن صنفی مراکز درمان سوء مصرف مواد سراسر کشوردکتر آذرخش مکریشرکت ماکیان دام پارسدکتر ابوالفضل روغنیکانون آگهی تبلیغاتی طرح یسنافروشگاه عیارانشرکت معماری و دکوراسیون داخلی آگومانفروشگاه جدیدخدمات غیر حضوری، موسسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرساآتلیه عکاسی دیباوب سایت شماوب سایت شمامرکز ارتوپدی فنی بهبود طب