دامنه چیست ؟

فرض كنید آدرس سایتی www.Amitris.ir باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی Amitris.ir اصطلاحا Domain یا دامنه نامیده می شود. جهت قرار دادن سایت مورد نظر شما در اینترنت باید حتما Domain شما ثبت شده باشد و بر روی یک فضای اینترنتی بنام هاست Host تنظیم گردد.

1- برای ثبت دامنه سایت (Domain) فقط از حروف الفبای انگلیسی ، اعداد و یا خط فاصله کوتاه (-) میتوان استفاده نمود.

2 - ثبت دامنه با استفاده از کارکترهای غیر مجاز مانند {? ! @ # $ % ^ & * ) ~ ( + = | : . < , > _ } امکان پذیر نیست.

3 - نام دامنه باید بیش از دو حرف باشد.

4 - در ثبت دامنه دقت نمائید ، اشتباه در انتخاب نام و یا غلط های املائی و موارد مشابه پس از ثبت نهائی دامنه غیر قابل تصحیح است.

5 - اسامی استانها و شهرها ، کوهها ، رودها و آثار باستانی معروف (لیست اسامی) ، نهادهای حکومتی ، شرکتها و کارخانه های بزرگ معتبر و معروف ، اسامی خاص مرتبط با کامپیوتر و اینترنت (لیست اسامی) حتی اگر آزاد باشند برای پسوند دامنه (IR.) قابل ثبت نیستند.

انواع دامنه ها

Com (مخفف Commercial)

به معنای تجاری است كه اكثراْ جهت استفاده هایی كه به شكلی به امـــوری مانند خریـد و فـروش، معرفی محصولات، خدمات و مانند آن مربوط میباشند ،اختـصاص مـییابد، اگرچه امروزه بسیاری از سـایتــهای همه منظــوره نیز از نــوع com استفاده میکنند.

مثال : www.google.com

 Net (مخفف Network)

این نوع دامنه معمولاْ توسط شبكه هائی مانند شبكه های اطلاع رسانی، شرکتهای اینترنتی و سایر موارد مشابه مورد استفاده قرار میگیرد.                                     .


مانند : www.mobinnet.net

Org 

 مخفف Non-Profit Organizations، این نوع دامنه معمولاْ توسط مؤسسات و سازمانهای غیر انتفاعی كه غالباْ فعالیت غیر تجاری (یا حتی تجاری) دارند مورد استفاده قرار می گیرد.


مانند : www.ezama.org

انواع دو حرفی دامنه

نمایانگر دامنه های كشوری و ملی میباشند مانند:

 ir (ایران)، jp (ژاپن)، de (آلمان), uk (انگلیس ) و ....

كه در انتهای نام دامنه ها قرار می گیرند.

مانند : www.amitris.ir

Biz (مخفف Business)

این نوع دامنه خــاص سایتهای شغلی - تجارتی به ویژه خدمات مربوط به تجارت الكترونیكی كه به زودی ارزشی بیش از پیش در اینترنت خواهد یافت، ایجاد گشته است.


Tv 

این نوع دامنه با آنکه مخصوص به دامنه ملی یک کشور است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (Television) مورد توجه شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای قرار گرفته است و برای این منظور استفاده میگردد


Name

این اولین نوع دامنه ای است كه خاص افراد (اشخاص حقیقی) ایجاد شده است. در حقیقت كلیه افرادی كه به هر منظور شخصی می خواهند برای خودشان Website ایجاد كنند میتوانند از این دامنه استفاده کنند.


ws

این نوع دامنه با آنکه مخصوص به دامنه ملی یک کشور است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (WebSite) مورد توجه فراوان قرار گرفته است و همانطور كه از نامش بر می آید، می تواند هر نوع وب سایتی را در بر گیرد.


Info (مخفف Information)

این نوع دامنه در سایت هایی مورد استفاده قرار می گیرد كه بنحوی با امر اطلاع رسانی در هر موردی، مرتبط می باشند. این اطلاع رسانی می تواند موارد تجاری و غیر تجاری را شامل گردد. سایتهایی كه به اموری از قبیل انواع اطلاع رسانی در رشته هایی مانند علوم، معرفی محصولات، معرفی خدمات و ... اختصاص یافته اند، می توانند دارای دامنه ای مانند info. باشند.

سایر انواع دامنه ها

در حقیقت انواع دیگری از دامنه ها وجود دارند كه هنوز به اندازه دامنه های بالا ، مقبولیت نیافته اند. به طور مثال نوع دیگری از دامنه به نام museum. وجود دارد كه مخصوص موزه ها می باشد. و یا نوع aero كه مخصوص سایتهای مرتبط با حمل و نقل هوایی و یا Mil که مربوط به سایتهای نظامی است

:: تعرفه دامنه ها ::

برای اطلاع از تعرفه قیمت دامنه ها به اینجا مراجعه نمایید و یا بر روی عکس زیر کلیک نمایید