دامنه های جهانی


قیمت (تومان)

مشخصات دامنه

نوع سرویس

تماس بگیرید
com
AM 1
تماس بگیرید net AM 2
تماس بگیرید org AM 3
تماس بگیرید co. AM 4
تماس بگیرید biz AM 5
تماس بگیرید me AM 6
تماس بگیرید mobi AM 7
تماس بگیرید info AM 8
تماس بگیرید .co.uk, .org.uk, .me.uk AM 9
تماس بگیرید ca AM 10
تماس بگیرید de AM 11
تماس بگیرید cc AM 12
تماس بگیرید tv AM 13
تماس بگیرید Bz AM 14
تماس بگیرید Asia AM 15
تماس بگیرید Us AM 16
تماس بگیرید Eu AM 17
تماس بگیرید In AM 18
تماس بگیرید ws AM 19
تماس بگیرید ru AM 20
تماس بگیرید  pro AM 21


  •  تعرفه ثبت چندین ساله دامنه ها ، به صورت تعداد سال ضربدر هزینه یک سال برای تمامی پسوند های بالا محاسبه می گردد. 
  •  در صورت نداشتن سرویس میزبانی ، هزینه Redirect دامنه به یک آدرس دیگر رایگان است.


دامنه های ir


قیمت (تومان)

مشخصات دامنه

نوع سرویس

تماس بگیرید

دامنه ir یک ساله

ir 1

تماس بگیرید

دامنه ir پنج ساله

ir 2


  • برای ثبت دامنه ملی به نام خودتان: با ورود به هندل نیک خود بر روی (مشخصه های شناسه) کلیک نموده سپس بر روی (مدیریت رابط های مجاز) کلیک نمایید و تمامی گزینه ها را بر روی (خودم و نمایندگان) قرار دهید.
  • برای تمدید دامنه ملی: با ورود به هندل نیک خود بر روی (مشخصه های شناسه) کلیک نموده سپس بر روی (مدیریت رابط های مجاز) کلیک نمایید و تمامی گزینه ها را بر روی (خودم و نمایندگان) قرار دهید.
  • برای سفارش می توانید از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید.