نام سرویس R1 R2 R3 T1 T2 T3 T4 T5 G1 G2
امکانات اولیه و عمومی
مقدار فضا 100MB 200MB 500MB 1GB 2GB 3GB 4GB 5GB 10GB 20GB
ترافیک ماهیانه                    
تعداد سابدومین                    
تعداد پارک دامنه(دامنه های جانشین)                    
مقدار فضای Ms sql 2008                    
مقدار فضای Ms sql 2005                    
مقدار فضای دیتابیس  My sql                    
  تعداد پست الکترونیک E-mail PoP3                    
 کنترل پنل مدیریت هاست Plesk                    
 بکاپگیری منظم از وب هاستینگ                    
 هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی                    
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل  از طریق وب(Web Mail)                    
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp                    
 استفاده ازAJAX در محیط وب میل                    
ضد ويروس AntiVirus                    
ضد اسپم Anti SPAM Filters                    
استفاده از اوت لوک نسخه XX                    
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل                    
 Catch-All Email+پاسخگوی خودکار                    
 امکانات برنامه نویسی
ASP                    
 PHP v.xx                    
 ASP.NET v (1.1),(2),(3.5)                    
 ASP.NET v(4) ،فقط ویندوز 2008                    
 Frontpage ext.                    
 Custom error documents                    
CGI support                    
Perl v.xx                    
Python support                    
 پشتیبانی از SSL                    
امکان IP اختصاصی                    
امکانات پایگاه داده   Database Support
MS Access                    
تعداد بانک My Sql                    
 حجم بانک My Sql (mb)                    
 My Sql PHPMyAdmin مدیریت دیتابیس                    
تعداد بانک   Ms Sql Server                    
حجم بانک   Ms Sql Server(MB)                    
مدیریت دیتابیس   Ms Sql Server                    
ODBC DSN                    
                     
هزینه یکسال  (تـومـان)